Plan your visit

Parking

V blízkosti zámku se nachází několik placených parkovišť. Po kliknutí na pdf dokumenty níže se vám zobrazí plánek centra města s vyznačenými parkovišti a také ceník parkovného.

Seznam parkovišť s podrobnými informacemi

parkoviste-v-centru-mesta.pdf

cenik_parkovneho_2017_05_18.pdf

Accessibility

Jindřichohradecký hrad a zámek je částečně bezbariérový. Podrobné informace po rozkliknutí  +

Jindřichův Hradec castle is partly wheelchair accessible. You will see the detailed information after clicking on the sign (Beneath the Czech version) +

Na I. nádvoří se nachází toalety, které jsou bezbariérové a jedna z kabinek má parametry pro osoby odkázané na invalidní vozík.

Cesta z I. na III. nádvoří je dlážděna kameny, tzv. “kočičími hlavami“. Cesta od I. brány doprostřed III. nádvoří (vrchol stoupání) je dlouhá 100 m a převýšení je cca 7,5 m (cca 7,5 % stoupání). Ke zdolání této cesty potřebují obvykle osoby na vozících bez pohonu kol asistenci.

Pokladna a obchod se suvenýry se nachází na II. nádvoří. Vstup do pokladny není bezbariérový. Práh dveří je oproti úrovni nádvoří a úrovni podlahy v prostoře pokladny značně zvýšen – dva schody zvenčí a dva schody zevnitř.

Přízemí Adamova stavení – interiéry 18. a 19. století, jsou s menšími omezeními dostupná pro osoby na invalidním vozíku. Vstup se nachází na III. nádvoří (viz zmíněné převýšení). Překážkou jsou 3 delší schody u vstupu (nejvyšší z nich má 15 cm). Uvnitř prohlídkové trasy je jeden 10 cm renesanční zvýšený práh. Ostatní prahy ve dveřních otvorech jsou nižší (do 5 cm). Nejužší dveřní otvor je široký 98 cm. Hudební pavilon Rondel (běžně součást I. prohlídkového okruhu - Adamova stavení) je bezbariérový.  Vstupní dveře mají práh vysoký 7-8 cm a otevřené dvoukřídlé dveře skýtají prostor o 127 cm šíře. K Rondelu lze zajet také rovnou ze III. nádvoří. Dveře vedoucí ze III. nádvoří skrz Velké arkády k Rondelu jsou široké 1 m, práh dveří je vysoký cca 1 cm.
 
Další prostory nacházející se v úrovni nádvoří jsou kaple sv. Ducha. Vedou do ní dva schody, vyšší z nich má 10 cm. V úrovni nádvoří se nachází také pozdně gotická Černá kuchyně. Otvor vstupních dveří je široký 1 m, práh dveří je kvůli snižujícímu se vnějšímu terénu na jedné straně vysoký cca 5 cm, na druhé až 12 cm.

Uvedené interiéry (přízemí Adamova stavení, Rondel, kaple sv. Ducha a Černá kuchyně) lze zkombinovat do většího či menšího prohlídkového okruhu, jedná-li se o skupinu, ne o jednotlivce, a to po předchozím projednání se Správou hradu a zámku. Rovněž můžeme v rámci našich momentálních možností pomoci překonat zmíněné schody u vstupů do přízemních prostor.

Kulturní události pořádané na nádvořích zámku jsou pro osoby na invalidních vozících dostupné.
 
The toilets are placed in the I. courtyard. They are wheelchair accessible.
 
The route from the 1st courtyard to the third one is paved with the round stones (cobbles). The distance between the entrance gate and the center of the 3rd courtyard is 100 m (109,4 yards) and the vertical distance is 7,5 m (ca. 7,5 % ascent of the terrain). The person with the wheelchair without the drive mostly needs help to get up to the 3rd courtyard.
 
The cash desk and the souvenir shop are placed in the 2nd courtyard. The entrance isn't wheelchair accessible (four steps).
 
The ground floor of the Adam's building (interiors of the 18th and 19th century) is, with lesser obstacles, accessible for the visitors on the wheelchair. The entrance is in the third courtyard. The main obstacles are three steps in the entrance door - the highest is 15 cm. There is one 10 cm high doorstone (doorsill) between two of the chambers. The other doorsills are lower than 5 cm. The narrowest doorway is 98 cm wide. The music pavilion Rondell (usually the part of the I. tour - Adam's building) is wheelchair accessible. The doorsill of the Rondell's entrance door is 7-8 cm high and the doorway is 127 cm wide. The small park in front of Rondell is accessible from the third courtyard through the side door with the 1 cm high doorsill and of 1 m wide doorway.
 
The other interiors possibly wheelchair accessible surrounding the third courtyard are the Chapel of Holy Spirit (two steps in the doorway with the height of 10 cm) and the late Gothic Black kitchen. The kitchen's entrance door is 1 m wide and its doorsill is 5-12 cm high - the ground in front of the door is slightly sloped.
 
The mentioned interiors (ground floor of Adam's building, music pavilion Rondell, Holy Spirit Chapel and the Black kitchen) can be combined and put together in order to create more or less wheelchair accessible tour. The best way how to plan such visit is to write us an e-mail message jindrichuvhradec@npu.cz
 

 

Pets

Zvířecí společníci mají povolený přístup na I. nádvoří.

Stran možnosti vzít menšího psíka v koši nebo jiném zavazadle sebou na prohlídku nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu nebo telefonu. Návštěvu zámku s asistenčními psi, prosíme, hlaste v pokladně zámku.

Cyclists

Při návštěvě zámku si můžete kola zamknout ke stojanům v I. a II. nádvoří. Ve II. a III. nádvoří a také v parku je však jízda na kole zakázána. Do I. nádvoří vjet můžete. 

Refreshments

Hrad a zámek v Jindřichově Hradci se nachází v centru města a výběr restaurací je široký.

Vybrat si můžete například zde nebo zde.