Návštěvní doba

1. Adamovo stavení (základní okruh)

Není vypsán žádný termín

Prohlídková trasa A (základní okruh) prochází prvním patrem renesanční budovy Adamova stavení. Přibližuje reprezentivní životní styl vysokých zemských úředníků pánů z Hradce, ale i dobu, ve které z velkolepě vystavěné rezidence spravovali své rozlehlé panství...

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu

2. Gotický palác (základní okruh)

Není vypsán žádný termín

Prohlídková trasa procházející Gotickým palácem je nově instalována, obohacena o množství zajímavých exponátů, archeologických nálezů a opatřena novým osvětlením. Atraktivním způsobem připomíná životní styl nejvyšších purkrabí, sudí a hejtmanů Českého...

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu

3. Černá věž + Černá kuchyně

Není vypsán žádný termín

Černou věž lze navštívit samostatně bez průvodce. Ač se vzhledem k rozsahu jindřichohradeckého hradu a zámku nedá říci, že je věž jeho dominantou, významně přispívá k jeho impozantnímu vzezření. V porovnání s jinými historickými vyhlídkovými věžemi skýtá zdejší...

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu

4. Výběrový okruh

Není vypsán žádný termín

Výběrový okruh představuje větší část stavebního vývoje hrado-zámeckého areálu Jindřichova Hradce. Návštěvníci projdou stavbami a interiéry pozdně gotickými až vrcholně renesančními. Prohlídka začíná ve staré černé kuchyni, navštíví reprezentativní pokoje...

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu

5. Zámecké muzeum a „Kabinety Stuchlé“

Není vypsán žádný termín

Černínové – vyslanci, cestovatelé, sběratelé. Výstava představuje dosud opomíjené téma diplomatických misí českých šlechticů v 17.–20. století. Expozici doplňuje výstava pohyblivých loutek výtvarnice Stanislavy Stuchlé.

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu

6. Dětské prohlídky

Není vypsán žádný termín

Prohlídková trasa určená rodičům s dětmi prochází částí III. okruhu. Hlavním hrdinou příběhu je malý hrabě Karel Evžen Černín. Protože si od svých devíti let si psal deníky, můžeme návštěvníkům vyprávět o každodenních zábavách, zálibách, ale také starostech...

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu