Kostel svatého Jakuba

Kostel svatého Jakuba se nachází na návrší na západním okraji města Jindřichův Hradec. Ve vybraných částech roku a při zvláštních příležitostech Správa státního hradu a zámku interiér kostela zpřístupňuje veřejnosti.

Související památky

Kostel svatého Jakuba

Novogotický kostel svatého Jakuba nechal mezi léty 1859 a 1860 vystavět hrabě Karel Evžen Černín a zřídil v něm rodovou hrobku. Stavitelem byl Jan Kocáb, plány vytvořil rakouský architekt Friedrich August von Stache, který byl také častým architektem přestaveb sídel rodiny Kinských, Nosticů, Lobkoviců a dalších. Plastiku v portálu vytvořil František Malinovský.

V době, kdy panství vládli páni z Hradce, stávala na tomto místě strážní tvrz a později kostelík s věžičkou, který je připomínán v roce 1518, kdy u něho byla zřízena křížová cesta o jedenácti zastaveních. Později byla rozšířena na 14 zastavení. Kostel byl přestavěn v roce 1605 na přání Marie Maxmiliány z Hohenzollernu, vdovy po posledním pánu z Hradce Jáchymu Oldřichovi. Ve čtyřicátých letech 19. století byl starý kostel využíván jindřichohradeckou vojenskou posádkou jako sklad střelného prachu. V roce 1856 byl pro špatný stav stržen. Mezi lety 1854 a 1856 byl okolní park upraven černínským lesmistrem Wachtelem. Pro zajímavost uvádíme, že rodina černínských lesmistrů má v Jindřichově Hradci rovněž honosnou rodinnou hrobku a to na hřbitově u Nejsvětější Trojice.

Při zvláštních příležitostech kostel zpřístupňujeme veřejnosti a o takových událostech vždy zpravujeme v položce AKCE.